KAN GRUPLARI VE RH TAYİNİ


Testin Adı : KAN GRUPLARI VE RH TAYİNİ
Sinonim : ABO grupları
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Hastanın ismi tüpün üzerinde mutlaka bulunmalıdır
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Tüpte aglütinasyon
Kullanımı : Kan grupları ve Rh tiplendirmesinin yapılmasında kullanılır. Bu test ile alt kan grup çalışması yapılmamaktadır. Bu nedenle alt kan grubu çalışması için istenmemelidir. Bu testin şüpheli kan grubu sonuçlarını teyit amaçlı kullanılması önerilmez
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz
Lab. Kodu :