KALSİYUM (İDRAR)


Testin Adı : KALSİYUM (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6N HCl, asetik asit veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 24 saatlik idrar 0,1-0,3 g/gün
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vitamin D in toksikasyonu, distal renal tübüler asidoz, idiopatik hiperkalsiüri, tirotoksikozis, immobi lizasyon ve sarkoi
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :