KALSİTONİN


Testin Adı : KALSİTONİN
Sinonim : Tirokalsitonin; hCT
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Serum (Numunede hemoliz bulunmamalıdır)
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Tiroid muayenesi sonrasında numune alınmamalıdır
Hastanın Hazırlanması : Bir gecelik açlık sonrasında numune alınması tercih edilir
Biolojik Referans Aralığı : Erkek < 18,2 pg/mL Kadın < 11,5 pg/mL
Çalışma Yöntemi : CLIA
Kullanımı : Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Bazı akciğer, meme ve pankreas kanserleri, Zollinger-Ellison sendromu, pernisyöz anemi, kronik böbrek yetmezliği, pseudo hipoparatiroidizm, APUD hücrel
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :