JAK2 MUTASYON ANALİZİ


Testin Adı : JAK2 MUTASYON ANALİZİ
Sinonim : V617F
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan, kemik iliği
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kalitatif real time PCR (melting point)
Kullanımı : Janus kinase 2 (JAK2) tirozin kinazın somatik V617F mutasyonu (JAK2 V617F) tirozin kinaz aktivitesini arttırmaktadır. Myeloproliferatif hastalıklarda tanı ve tedavinin belirlenmesinde önem taşıyan bu mutasyon, laboratuvarımızda kalitatif real time PCR ile
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :