İZOLE LİZENSEFALİ SEKANSI


Testin Adı : İZOLE LİZENSEFALİ SEKANSI
Sinonim : del 17p13.3 (FISH), 17p13.3 delesyonu (FISH)
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 hafta sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Lizensefali; beyin dış yüzeyinin ( serebral korteks) gelişim bozukluklarının önemli bir gurubunu oluşturur kelime anlamı “beyin yüzeyinde düzleşme” demektir. Girus ve sulkuslar azalmıştır. Normalde 3-4 mm olan korteks kalınlığı ileri derecede artar. Beyni
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :