İYOT


Testin Adı : İYOT
Sinonim : I
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra 17.00
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Tiroid hormon üretimi için gerekli olan esansiyel bir elementtir. İdrarda iyot ölçümü, besinler veya ilaçlarla alınan iyot miktarının değerlendirilmesinde kullanılır. İyot içeren kontrast maddeler ve iyot içeren ilaçlar (ör. Amiodaron) idrardaki iyot düze
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :