İYONİZE KALSİYUM


Testin Adı : İYONİZE KALSİYUM
Sinonim : CaI, Ca+2
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune anaerobik şartlarda alınmalı ve en kısa sürede, soğuk ortamda laboratuvara ulaştırılmalıdır
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 1,12-1,32 mmol/L
Çalışma Yöntemi : ISE
Kullanımı : Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan formudur. Total kalsiyumun %50-55’i bu formda bulunur. Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yenidoğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperparatiroidizm, fazla D vitamini alımı ve baz
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :