İRİNOTECAN TOKSİSİTESİ


Testin Adı : İRİNOTECAN TOKSİSİTESİ
Sinonim : UGT1A1*28 varyantları, UGT1A1 6/7 polimorfizmi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 21 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Dizi analizi
Kullanımı : İrinotecan, kolon ve akciğer kanseri gibi solid tümörlerin tedavisinde kullanılır ve vücutta aktif metaboliti olan SN38’e dönüştürülmesi gerekir. SN38, TOPO I’ i inhibe eder. UDP glukuronoziltransferaz 1A1 (UGT1A1) enzimi SN-38’i metabolize eder. UGT1A1 e
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :