İNTERENSEK FAKTÖR


Testin Adı : İNTERENSEK FAKTÖR
Sinonim : IF
Çalışma Zamanı : 15 günde bir salı
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : IFA
Kullanımı : Pernisyöz anemide genellikle altta yatan otoimmün bir temel vardır. Bu da, gastrik asit, pepsin ve intrinsik faktör üretimini etkiler. Gastrik asit ve pepsin kobalaminin serbest kalması için gerekli iken, intrinsik faktör ise serbest vitamin B12’ye bağlan
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :