İNSÜLİN


Testin Adı : İNSÜLİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum (Numunede hemoliz bulunmamalıdır)
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Klinisyenin isteğine göre açlık veya tokluk ile çalışılabilir. Açlık numunesi alınması için 8-12 saatlik açlık gereklidir. Ayrıca hasta oral hipoglisemik ilaç veya insülin kullanmamış olmalıdır.
Biolojik Referans Aralığı : Açlık <7 gün 3-20 µIU/mL >7 gün 5-25 µIU/mL Tokluk 16-166 µIU/mL
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Tip I ve II diabetesmellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülinoma, reaktif hipoglisemi, fazla insülin alınması, Cushing sendromu, tip I diabetes mellitus, feokromasitoma ve akromegali de insülin
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz
Lab. Kodu :