İNSÜLİN ANTİKORU


Testin Adı : İNSÜLİN ANTİKORU
Sinonim : İnsülin antikoru, AIA
Çalışma Zamanı : Çarşamba
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : %4-10
Çalışma Yöntemi : RIA
Kullanımı : İmmün insülin rezistansı, tip I diabetes mellitus (insülin tedavisi öncesinde) ve polien dokrin otoimmün sendromlarda insülin antikorları yükselir. Ayrıca eksojen insülin tedavisi alan diabetik hastaların hemen hemen tümünde de bir süre sonra serumdaki in
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :