İNHİBİN A


Testin Adı : İNHİBİN A
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : CLIA
Kullanımı : İnhibin, FSH salgılanmasını etkileyerek yumurtlama ve sperm üretimi üzerinde rol oynar. İnhibinin, inhibin-A ve inhibin-B olmak üzere 2 türü vardır. Erkeklerde sadece inhibin-B üretilirken kadınlarda hem inhibin-A hem de inhibin-B üretimi olur. Ayrıca ham
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :