INFLUENZA A / H1N1 VIRUS (RRT-PCR)


Testin Adı : INFLUENZA A / H1N1 VIRUS (RRT-PCR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 gün sonra
Numune Türü : Boğaz sürüntüsü
Numune Kabı : Jelsiz eküvyon kültür tüpü
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : İnfluenza enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. H1N1 2009 pandemik virüsü ile o sene yaygın olarak bulunan mevsimsel gribi ayırt etmeye yardımcı olur. 2013-2014 kış sezonu için Mevsimsel İnfluenza virüsü H3N2 kabul edilmektedir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :