İNDİAN İNK BOYALI PREPARAT


Testin Adı : İNDİAN İNK BOYALI PREPARAT
Sinonim : Cryptococcus neoformans araştırması
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : BOS
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : BOS’da cryptococcus neoformans varlığının araştırılmasında kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :