İMMÜNGLOBULİN M


Testin Adı : İMMÜNGLOBULİN M
Sinonim : IgM
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum, eklem mayi
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS, eklem mayi)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Serum <1 ay 20-80 mg/dL 2-3 ay 20-100 mg/dL 4-6 ay 35-125 mg/dL 7-12 ay 35-150 mg/dL 1-5 yaş 45-200 mg/dL 6-12 yaş 50-250 mg/dL >12 yaş 50-300 mg/dL BOS <1,3 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik, türbidimetrik
Kullanımı : Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, aktif sarkoidoz, nefrotik sendrom ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmez
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :