İMMÜNGLOBULİN G


Testin Adı : İMMÜNGLOBULİN G
Sinonim : IgG
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum, BOS, eklem mayi
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS, eklem mayi)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Serum Prematüre 650-1600 mg/dL <1 ay 250-900 mg/dL 2-6 ay 200-700 mg/dL 7-12 ay 220-1070 mg/dL 1-3 yaş 340-1200 mg/dL 4-5 yaş 420-1240 mg/dL >5 yaş 650-1600 mg/dL BOS <15 yaş 1,5-5,5 mg/dL 15-60 yaş 3,3-6,1 mg/dL >60 yaş 4,2-6,4 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik, türbidimetrik
Kullanımı : Bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybı
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :