İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ


Testin Adı : İMMÜNGLOBULİN G İNDEKSİ
Sinonim : IgG indeksi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum ve BOS
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 0,2-0,5
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik
Kullanımı : İmmunglobulinlerin, özellikle de IgG’nin intratekal sentezinin artması, SSS demyelinizan hastalıklarının, özellikle de multiple skleroz tanısında değerlidir. Multiple sklerozlu hastaların %90’dan fazlasında IgG indeksi 0,77’nin üzerindedir
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :