İMMÜNGLOBULİN E


Testin Adı : İMMÜNGLOBULİN E
Sinonim : IgE
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <1 yaş <29 kU/L 1-11 yaş <52 kU/L >12 yaş <87 kU/L
Çalışma Yöntemi : CLIA
Kullanımı : Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Allerjik hastalıklar, parazit enfestasyonları, bronko pulmoner aspergillosis, astma, hiperimmünglobulin E sendromu ve Wiskott-Aldrich sendromunda serum IgE düzeyi artarken, bazı neoplazmlar, ataksi t
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :