İMMÜNGLOBULİN D


Testin Adı : İMMÜNGLOBULİN D
Sinonim : IgD
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Üç gün sonra saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 2,0-99,3 IU/mL
Çalışma Yöntemi : RID
Kullanımı : IgD esas olarak B lenfositlerin yüzeyinde bulunur. Erken bir B hücre antijen reseptörü olarak görev görür ve B lenfosit fonksiyonlarında rol oynar. IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :