İMMÜNGLOBULİN A


Testin Adı : İMMÜNGLOBULİN A
Sinonim : IgA
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum, eklem mayi
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS, eklem mayi)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Serum Prematüre 1-4 mg/dL <7 gün 2-30 mg/dL 7 gün-1 ay 2-50 mg/dL 2-6 ay 4-80 mg/dL 7-12 ay 15-110 mg/dL 1-3 yaş 15-150 mg/dL 4-5 yaş 18-160 mg/dL 6-12 yaş 25-160 mg/dL 13-15 yaş 45-250 mg/dL >15 yaş 45-380 mg/dL BOS <0,6 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik, türbidimetrik
Kullanımı : Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. IgA myeloma, siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikler, protein kaybına neden olan hastalıklar ve ataksi telenji ektazide
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :