İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ


Testin Adı : İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ
Sinonim : İmmünglobulin elektroforezi
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Agaroz jel elektroforez
Kullanımı : Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzey
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :