İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (IGD VE IGE IÇIN)


Testin Adı : İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (IGD VE IGE IÇIN)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Üç gün sonra saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Elektroforez
Kullanımı :
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :