İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İDRAR)


Testin Adı : İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İDRAR)
Sinonim : Bence-Jones proteini
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 18.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Agaroz jel elektroforez
Kullanımı : Çalışmada idrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Özellikle multiple myelomanın değerlendirilmesinde kullanılır. Amyloidozis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisinde de idrarla atılan hafif zi
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :