İMATİNİB


Testin Adı : İMATİNİB
Sinonim : Glivec
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Çarşamba Saat 16.00
Numune Türü : EDTA'lı plazma
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Plazma Imatinib düzeyi için tanımlanmış bir terapötik aralık yoktur.
Çalışma Yöntemi : LC-MS/MS
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır. Imatinib, Philadelphia kromozomu pozitif olan KML’ler, lenfoblastik lösemiler ve gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :