İMATİNİB DİRENCİ


Testin Adı : İMATİNİB DİRENCİ
Sinonim : ABL geni P loop mutasyonları, glivek direnci
Çalışma Zamanı : Çarşamba
Sonuç verme Süresi : 21 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan, kemik iliği aspirasyon materyali, kemik iliği biyopsi materyali
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : DNA dizi analizi
Kullanımı : Tirozin kinaz aktivitesine sahip olan BCR/ABL füzyon proteini sinyal iletim inhibitörü imatinib mesilatın hedefidir. Tirozin kinaz inhibitörü, imatinib mesilat varlığında BCR/ABL adenozin trifosfat (ATP) bağlama bölgesine bağlanarak BCR/ABL füzyon protein
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :