İKİNCİ TRİMESTER ÜÇLÜ TARAMA TESTİ


Testin Adı : İKİNCİ TRİMESTER ÜÇLÜ TARAMA TESTİ
Sinonim : Triple test; Üçlü tarama testi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Örnek ile birlikte bilgi formu doldurulmalıdır. Bilgi formundaki bilgiler risk hesaplamasında rol oynayabileceği için doğruluğu çok önemlidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : CLIA
Kullanımı : Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmak
Num. Kabul Etmeme Nedeni : İlgili gebelik haftası dışında veya uygun olmayan tüple alınan numuneler
Lab. Kodu :