İKİNCİ TRİMESTER DÖRTLÜ TARAMA TESTİ


Testin Adı : İKİNCİ TRİMESTER DÖRTLÜ TARAMA TESTİ
Sinonim : Dörtlü tarama testi; Quadruple test
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Örnek ile birlikte bilgi formu doldurulmalıdır. Bilgi formundaki bilgiler risk hesaplamasında rol oynayabileceği için doğruluğu çok önemlidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir
Çalışma Yöntemi : CLIA
Kullanımı : Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının da doğrulanması için genetik i
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :