IGG SUBCLASS 1, 2, 3 VE 4


Testin Adı : IGG SUBCLASS 1, 2, 3 VE 4
Sinonim : IgG alt tipleri
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : IgG1 <6 ay 200-400 mg/dL 7-12 ay 200-800 mg/dL 1-12 yaş 300-800 mg/dL 13-15 yaş 350-1000 mg/dL >15 yaş 200-1150 mg/dL IgG2 <1 yaş 50-100 mg/dL 2-3 yaş 30-450 mg/dL 4-15 yaş 100-450 mg/dL >15 yaş 100-550 mg/dL IgG3 <1 yaş 15-100 mg/dL 2-12 yaş 15-117 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik
Kullanımı : Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyonları, sinopulmoner hastalıklar ve atopik allerjilerde IgG alt tiplerine bakılabilir. Hipogamaglobulinemi, ataksi-telen
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :