İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI


Testin Adı : İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 11.00
Numune Türü : İdrar
Numune Kabı : Steril, vidalı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : İdrar yolu enfeksiyonu veya bakteriüri etkeni bakterilerin izolasyonu ve koloni sayısının belirlenmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Steril olmayan ve 2 saatten uzun süre bekleyen idrar örnekleri
Lab. Kodu :