HUNTİNGTON HASTALIĞI MUTASYON ANALİZİ


Testin Adı : HUNTİNGTON HASTALIĞI MUTASYON ANALİZİ
Sinonim : HD, CAG artışı, HD geni mutasyon analizi, HTT geni mutasyon analizi, IT15 geni mutasyon analizi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 28 gün sonra
Numune Türü :
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR, dizi analizi
Kullanımı : Otozomal dominant olarak kalıtılan bir hastalık olup beyin ve sinir sistemini etkiler. Hasta kişiler genellikle heterozigotlardır. Hastalığın ilk belirtileri 30-50 yaş arasında gözlenir ve istem dışı hareketler, kişilik değişimleri gözlenir. Çabuk sinirle
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :