HSV TIP 1-2 WESTERNBLOT


Testin Adı : HSV TIP 1-2 WESTERNBLOT
Sinonim : Herpes simpleks tip I-II westernblot
Çalışma Zamanı : 15 günde bir çarşamba
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Western blot
Kullanımı : Tipe özgü glikoprotein G2 dahil olmak üzere çeşitli viral proteinlere karşı oluşan antikorları saptar. HSV tip 1 ve HSV tip 2 arasındaki çapraz reaksiyon nedeniyle olabilecek yanlış pozitif sonuçların konfirme edilmesini sağlar.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :