HSV PCR


Testin Adı : HSV PCR
Sinonim : Herpes simpleks PCR , HSV DNA
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Çarşamba 18:00
Numune Türü : EDTA’lı plazma, BOS, amniyon mayii, ağız çevresi veya genital lezyondan alınacak sürüntü örneği, göz sıvısı,serum
Numune Kabı : Jelsiz düz tüp (BOS), jelsiz kuru tüp (sürüntü örnekleri), kırmızı kapaklı tüp (serum), mor kapaklı tüp (EDTA'lı plazma)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : HSVnin etken olduğu düşünülen ensefalit ve atipik menenjit olgularında BOS örneklerinde ve HSVnin tipik deri ve mukoza lezyonlarının olduğu bölgelerden alınan sürüntü örneklerinden PCR yöntemi ile HSV tanısı koymak mümkündür. HSV Tip1 ve Tip2 nin tanısınd
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :