HPV YÜKSEK RİSK TİP TAYİNİ


Testin Adı : HPV YÜKSEK RİSK TİP TAYİNİ
Sinonim : Human papilloma virus
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : 10 gün sonra saat 18.00
Numune Türü : Şüpheli lezyondan alınmış sürüntü (özel transport ile veya jelsiz eküvyonlu tüp ile ) veya biyopsi matyeryali (steril bir kapta, serum fizyolojik içinde veya parafin blok şeklinde)
Numune Kabı : Steril örnek kabı, sürüntü alınmış eküvyon çubuğu, özel transport (Laboratuvarımızdan temin edilebilir.)
Numune Alım ve Taşıma : Şüheli lezyondan alınmış servikal sürüntü, erkek hastalarda dış genital bölgeden alınmış sürüntü, biyopsi numunesi (taze doku veya parafin blok şeklinde) Numuneler 2-8 ºC de 15-30 gün, Ekstraksiyon materyalleri -20 ºC de 6 ay süre ile saklanabilir. Numune
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Real-time PCR
Kullanımı : HPV serviks kanseri ile ilişkilendirilmiş, deri, larinks ve anogenital dokular dahil olmak üzere tüm vücuttaki çeşitli epitelyal dokuları enfekte edebilen bir virüstür. Genital HPV enfeksiyonuna neden olduğu bilinen 40’ın üzerinde HPV türü vardır.HPV tipl
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin kanla kontamine olması ve uzun süre oda ısısında kalması
Lab. Kodu :