HOMOVANİLİK ASİT


Testin Adı : HOMOVANİLİK ASİT
Sinonim : HVA
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : İdrar: Perşembe saat 16.00, BOS: Cuma saat 16.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar, BOS (donmuş)
Numune Kabı : Asetik asit üzerine toplanmalıdır. 6N HCl üzerine toplanan idrarlarda kabuledilir
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Dopaminin majör terminal metabolitidir. Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastomanın tanı ve takibinde kullanılır. 24 saatlik idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :