HOMOSİSTİN


Testin Adı : HOMOSİSTİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir (Bk. Ek P). Askorbik asit interferansa neden olduğundan, son 48 saat içinde C vitamini kullanılmamış olmalıdır.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Kolorimetrik
Kullanımı : Homosistinüri tanısında kullanılır. Ayrıca generalize aminoasidürilerdede idrar homosistin düzeyi yükselebilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :