HOMOSİSTEİN


Testin Adı : HOMOSİSTEİN
Sinonim : Hcy
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı plazma
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Numune alınması için hasta aç olmalıdır
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Plazma total homosistein düzeyi kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Genetik mutasyonlar veya esansiyel vitamin kofaktörlerindeki eksiklik enzim fonksiyonlarını etkileyerek homosistein düzeyini arttırır. Homosistein düzeyi yüksek
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :