HOMOGENTISIK ASIT


Testin Adı : HOMOGENTISIK ASIT
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Kolorimetrik
Kullanımı : Alkaptonüri tanısında kullanılır. Homogentizik asit, tirozin metabolizmasında oluşan bir ara üründür. Homogentizik asit oksidaz enzimeksikliğinin neden olduğu alkaptonüri hastalığında tüm dokularda homogentizik asit birikir. Askorbik asit, salisilat, gent
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :