HNPP


Testin Adı : HNPP
Sinonim : PMP22 Delesyonu, 17P11.2 Delesyonu
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 21 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR-RFLP
Kullanımı : Hastalığın gelişim nedenleri CMT’ye benzer ancak farklı bir bulgular görülür. HNPP hastalarının çoğunda tek kolda lokalize olmuş tekrarlayıcı paralizi atakları veya seğirmeler görülür ancak bunlar birkaç hafta sonra geçer. Bazılarında ise HNPP ilerleyicid
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :