HLA-B51


Testin Adı : HLA-B51
Sinonim : Behçet hastalığı yatkınlığı
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : Behçet hastalarında belirgin HLA-B51 pozitifliği saptandığı bilinmektedir. Ancak bu birliktelik populasyonlara gore farklılık göstermektedir. HLA-B51 pozitif kişilerde negatiflere göre hastalık çıkma olasılığı Türkiye’de 13.3, Japonya’da 6.7, A,D,D,’de is
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :