HIV WESTERN BLOT


Testin Adı : HIV WESTERN BLOT
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Western blot
Kullanımı : Westernblot, HIV antikorları açısından reaktif bulunan örneklerin validasyonunda altın standart kabul edilmektedir. Westernblot yöntemiyle HIV-1 e ait olan antikorlardan gp120/160, p66, p55, p51, gp41, p31, p24, p17 tespit edilebilmektedir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :