HIV-1 VİRAL YÜK


Testin Adı : HIV-1 VİRAL YÜK
Sinonim : HIV-1 RNA, Human immunodeficiency virus RNA
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Perşembe 18.00
Numune Türü : EDTA’lı plazma (soğuk ortamda)
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune soğuk ortamda saklanmalı ve laboratuvara gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : RT-PCR
Kullanımı : Plazmadaki HIV-1 RNA miktarını belirlemek için kullanılan bir testtir. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber prognozun belirlenmesi ve tedavi takibinde kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemolizli veya heparinli numuneler ve numunenin uzun süre oda ısısında kalması
Lab. Kodu :