HİSTON ANTİKORLARI


Testin Adı : HİSTON ANTİKORLARI
Sinonim :
Çalışma Zamanı : 15 günde bir Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : ELİSA
Kullanımı :
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :