HİPPÜRİK ASİT


Testin Adı : HİPPÜRİK ASİT
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Cuma
Sonuç verme Süresi : Salı saat 18.00
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Toluen ve xylen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :