HİDROKSİPROLİN, TOTAL


Testin Adı : HİDROKSİPROLİN, TOTAL
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Cuma
Sonuç verme Süresi : Pazartesi saat 18.00
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : spektrpfptometrik
Kullanımı : Total kollajen turnover’ını gösterir. Kemik rezorbsiyonu için iyi bir göstergedir. Ayrıca primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Akromegali, hipertiroidizm, Paget hastalığı, rickets, osteomalazi, büyük k
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :