HETEROFİL ANTİKOR


Testin Adı : HETEROFİL ANTİKOR
Sinonim : Monospot test
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Aglütinasyon
Kullanımı : Bir direk hemaglütinasyon testidir. Enfeksiyöz mononükleozis (EBV) hastalığı sırasında oluşan ve at eritrositlerini spontan olarak aglütine eden IgM heterofil antikorlar saptanır. Genellikle ilk bir ayda yükselir ve daha sonra hızla düşer.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon
Lab. Kodu :