HER2/NEU/TOPOIIA


Testin Adı : HER2/NEU/TOPOIIA
Sinonim : ERBB2 amplifikasyonu Her2 amplifikasyonu, , TOPO2A amplifikasyonu
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : tümör dokusu
Numune Kabı : Parafin bloktan kesit
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Meme kanserlerinin yaklaşık %18-20 ‘sinde İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 geni (ERBB2=HER2) artmıştır. HER2’nin ekspresyonundaki artş meme kanserli hastalarda kötü prognoz ile ilişkilidir. Bugün meme kanserinde HER2/neu testi kemoterapiye yanıt
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :