HEPATİT B VİRÜSÜ YMDD MUTASYON ANALİZİ


Testin Adı : HEPATİT B VİRÜSÜ YMDD MUTASYON ANALİZİ
Sinonim : HBV YMDD mutasyon analizi
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Çarşamba saat 18:00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : RT-PCR
Kullanımı : Lamivudin (beta- L- 2’,3’-dideoksy thiacytidine), kronik hepatit B tedavisinde kullanılan nükleozid analoğudur. Hepatit B virüs DNA’sının replikasyonunu sağlayan ‘’revers transkriptaz’’ enzimini bloke ederek virüsün replike olmasını önler. Ancak; ilaca ka
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :