HEPARİN KOFAKTÖR ÇALIŞMASI


Testin Adı : HEPARİN KOFAKTÖR ÇALIŞMASI
Sinonim : AT geni, Ekzon 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 hafta sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : DNA dizi analizi
Kullanımı : Pıhtılaşma sisteminde bulunan bazı faktörler (II, IX, X, XI, XII) antitrombin III ile etkisiz hale gelir. Bu nedenle antitrombin III eksikliğinde pıhtılaşmayı engelleyen sistem yetersiz kalır ve pıhtı oluşumu kolaylaşır. Düşük antitrombin III aktivitesine
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :