HEMOSİDERİN


Testin Adı : HEMOSİDERİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Kimyasal + Mikroskobik
Kullanımı : Plazmadaki serbest hemoglobin miktarının yüksek olması ve buna bağlı olarak hemopeksin ve haptoglobulin düzeylerinin düşmesi, idrarda hemosiderin bulunmasına neden olur. Hemosiderinüri genelde intravasküler hemolize bağlıdır. İntravasküler hemolize neden
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :