HEMOGLOBİN


Testin Adı : HEMOGLOBİN
Sinonim : Hb
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Kord 13,5-20,0 g/dL Prematüre 13,5-20,0 g/dL <7 gün 14,5-22,5 g/dL 7 gün-1 ay 13,5-20,5 g/dL Erkek Kadın 2-3 ay 10,0-14,5 g/dL 10,0-14,0 g/dL 4-6 ay 9,5-13,5 g/dL 9,5-13,5 g/dL 7 ay-3 yaş 10,5-13,5 g/dL 10,5-13,5 g/dL 4-5 yaş 11,5-13,5 g/dL 11,5-13,5 g/dL
Çalışma Yöntemi :
Kullanımı : Anemi, kan kaybı, polistemi vb. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb.) ve yüksek rakım Hb’de artışa neden olurken, anemi veya tarpozisyonda Hb düş
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin pıhtılı olması
Lab. Kodu :